Liepājas Universitāte Ventspils Augstskola

Liepājas Universitātes
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

un
Ventspils Augstskolas
Tulkošanas studiju fakultāte

aicina piedalīties 6. starptautiskajā jauno lingvistu konferencē

„VIA SCIENTIARUM”

2021. gada 23.– 24. septembrī
Liepājā

„VIA SCIENTIARUM”

Konference tiks organizēta tiešsaistē. Pieejas saite tiks nosūtīta konferences referentiem un dalībniekiem 3 dienas pirms konferences norises sākuma.


Starptautiskās jauno lingvistu konferences „VIA SCIENTIARUM” organizētāji jau sesto reizi aicina jaunos zinātniekus un doktorantus piedalīties konferencē Baltijas jūras piekrastes pilsētā Liepājā ar referātiem, kas veltīti valodniecības un ar to saistītiem starpdisciplinārajiem pētniecības virzieniem.

Konference veicina valodniecības zinātnisko tradīciju nostiprināšanu Kurzemes reģionā, jo tā tiek rīkota ar mērķi sapulcināt valodniecības entuziastus no dažādiem Latvijas reģioniem un ārvalstīm, lai diskutētu par jaunākajām aktualitātēm un pētījumiem valodniecības nozarē. Konferencē aicinām pieteikt referātus par dažādām valodniecības tēmām, iekļaujot tās daudzšķautņainos un starpdisciplināros aspektus – starpkultūru komunikāciju, valodu apguvi, tulkošanu u.c. Konferences dalībniekiem būs iespēja iesniegt savus rakstus publicēšanai sestajā recenzētā zinātniskajā rakstu krājumā „Via Scientiarum”.


Dalībnieka pieteikuma anketu lūdzam aizpildīt līdz 2021. gada 31. maijam.


Konferences darba valodas: latviešu, angļu, vācu, krievu
Referātam paredzētais laiks – 20-30 minūtes, iekļaujot diskusiju.

Dalības maksa: EUR 50,00 (iekļauj dalības maksu un raksta izdošanu)

Konferences zinātniskā un organizācijas komiteja:
Agata Babina – konferences organizācijas komitejas vadītāja
Solvita Matvejeva
Karīna Krieviņa
Olga Kibaļņika
Valērijs Sergejevs
Baiba Freidenfelde
Aleksandra Żmuda

Zinātniskās un organizatoriskās komitejas adrese:
Liepājas Universitāte
Lielā iela 14
Liepāja LV-3401 Latvija
Tālr. (+ 371) 29868717
E-pasts: doktorantu.konference@gmail.com
Mājaslapa: www.liepu.lv